-

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจการสภาฯ

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา 

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาฯ 2561 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 1 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 2

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 4

เอกสารประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการประชุมสภาฯ 2560

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา วิสามัญ สมัยที่ 1 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

รายงานการประชุมสภาฯ 2559

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา วิสามัญ สมัยที่ 1 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

ขอเชิญประชุมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

ประกาศการชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2558 

รายงานการประชุมสภาฯ 2558

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 1 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 2 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 3

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สามัญ สมัยที่ 4จำนวนผู้เข้าชม(JV Counter)

วันนี้ 89
วานนี้217
สัปดาห์นี้ 816
สัปดาห์ที่แล้ว 752
เดือนนี้ 3440
เดือนที่แล้ว 6009
ทั้งปี 9753
Your IP: 34.229.97.16
Today: 2019-03-23 08:47:25
ออนไลน์1
Members: 0
Guest online: 1