-

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

728 หมู่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทร 055-030154 ต่อ 103 โทรสาร 055-030154 ต่อ 108

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.